Ελληνικοί Ιχνηλάτες (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ)

Ελληνικοί Ιχνηλάτες 2 μηνών

Εμβολιασμένα Αποπαρασιτωμένα

Αριστες κυνηγετικές και μορφωλογικές

Γραμμές (Β.Ε.Κ )

Αποστολή παντού

Τηλ. για πληροφορ.: 6937 044341

Κος Ιδομενέας

Δείτε σχετικες Φωτογραφίες