Μπήγκλις Αρσενικό (δεν ισχύει πλέον)

Μπήγκλις Αρσενικό τεσσάρον ετών

πολύ καλό στο κυνήγι του λαγού πωλείται.

Περιοχή Αττικής δεκτή και η δοκιμή

τηλεφ. για πληροφορίες και επικοι-

νωνία : 6972 609307 Κος Φάνης

 

Δείτε και σχετικό βίντεο του ίδιου: