Απολογισμός θηροφύλαξης Κυνηγετικής Περιόδου 2014 – 2015 

Η ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης με τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής κατάφερε για μια ακόμα χρονιά (Κυνηγετική περίοδος 1/3/2014 με 28/2/2015) να έχει συνεχή παρουσία στο ύπαιθρο της Μακεδονίας και της Θράκης παρέχοντας προστασία στην άγρια πανίδα και το φυσικό περιβάλλον, προλαμβάνοντας ή καταστέλλοντας περιστατικά περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Προληπτική… καταστολή: Σύλληψη πριν τη θανάτωση είδους της άγριας πανίδας

Η λαθροθηρία που καταγράφεται από τους Θηροφύλακές μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που καταλαβαίνει ο απλός κόσμος ακούγοντας τη λέξη αυτή. Οι περισσότερες μηνύσεις μας (καταστολή) αφορούν παραβάσεις του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων που δεν σχετίζονται με θανάτωση είδους της άγριας πανίδας. Η εύρεση του παράνομου γίνεται προτού προλάβει αυτός να προβεί σε τέτοια κίνηση. Η λαθροθηρία, δηλαδή, δεν συνδέεται στις περισσότερες περιπτώσεις με θανάτωση προστατευόμενου ζώου

Συνολικά κατά την περίοδο 1/3/2014 έως 28/2/2015 εργάστηκαν στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ 60 Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες.

Συνολικά κατατέθηκαν από τους θηροφύλακες αυτούς 272 μηνύσεις για παραβάσεις της Δασικής Νομοθεσίας, στις οποίες κατηγορούνται συνολικά 358 άτομα. Συνολικά για την περίοδο αναφοράς οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι θηροφύλακες ήταν 20.729, με περιπολίες που άγγιξαν το 1,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Τα βασικά παραπτώματα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις μηνύσεις των θηροφυλάκων είναι:

Χρήση ηχοπαραγωγών συσκευών (μηχανάκια) – 67 μηνύσεις
Θήρα χωρίς άδεια – 55 μηνύσεις
Θήρα σε καταφύγιο, προστατευόμενη περιοχή, κλπ. – 53 μηνύσεις
Θήρα νύχτα – εκτός ωραρίου – 33 μηνύσεις
Παράνομη μεταφορά όπλου χωρίς άδεια θήρας – 32 μηνύσεις
Την υπηρεσία τους στο πεδίο προσέφεραν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες τη βδομάδα 60 Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ και περίπου άλλοι 30 Θηροφύλακες Κυνηγετικών Συλλόγων. Χρησιμοποίησαν για τις περιπολίες τους τα ιδιόκτητα οχήματα των Κυνηγετικών Οργανώσεων αγορασμένα αποκλειστικά από τα χρήματα του Έλληνα κυνηγού.

Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, παρά τις αντιξοότητες και τις τρικλοποδιές που θέλουν να τις βάλουν κατά καιρούς κάποιοι…