Ευχαριστίες και  συγγνώμες

  Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους του φίλους και γνωστούς που μας εμπιστεύτηκαν τους μικρούς ιχνηλάτες για την εκπαίδευση τους στους χώρους παραμονή μας και εκπαίδευσης τους. Πιστεύουμε ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας.

Επίσης θέλουμε με την ευκαιρία να ζητήσουμε μια μεγάλη συγνώμη σε αυτούς που δεν κατέστη δυνατό να αναλάβουμε την εκπαίδευση του κουταβιού τους αυτό θέλουμε να ξέρετε ότι δεν έγινε εσκεμμένα απλά ήταν αδύνατο να ανταποκριθούμε σε όλες τις επιθυμίες λόγο χρόνου και πολλών ζημιών που εκ των πραγμάτων παθαίνουμε.

 

Θεωρούμε πιο έντιμο και ειλικρινές αν δεν μπορούμε να μην αναλάβουμε την εκπαίδευση, από το να μην είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις τις σωστής εκπαίδευση του κάθε κουταβιού χωριστά.