Νέοι περιορισμοί στο κυνήγι. Δείτε ποια θηράματα κόπηκαν! Την ρυθμηστική απόφαση κυνηγίου 2015 - 2016

 Η νέα ρυθμιστική απόφαση για την θήρα δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές στις ρυθμίσεις της θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016 όπως προπαγάνδιζαν από κοινού εδώ και μήνες τόσο η Κυνηγετική Συνομοσπονδία όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνει όμως νέες απώλειες τόσο  σε χρόνο θήρας όσο και σε είδη.

Ειδικότερα αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξαίρεση τηςφλυαρόπαπιας από τα θηρεύσιμα είδη καθώς  και τον χρονικό περιορισμό του κυνηγίου τον μήνα Φεβρουάριο για τα είδη  αγριοπερίστερο, τρυγόνι, ορτύκι που η θήρα τους τελειώνει  στις 20 Φεβρουαρίου, αντί στο τέλος του ίδιου μήνα, ενώ για τα υδρόβια νερόκοτα, μπεκατσίνι, τσικνόπαπια, σαρσέλα, χουλιαρόπαπια η λήξη της θήρας τους ορίστηκε για τις 31 Ιανουαρίου αντί τις 10 Φεβρουαρίου που ήταν μέχρι πέρσι.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό και η φετινή ρυθμιστική συνεισφέρει στην σταδιακή, από χρόνο σε χρόνο, περικοπή του κυνηγίου των υδροβίων ενώ η λήξη του κυνηγίου τουτρυγονιού στις 20 του Φλεβάρη, αντί στο τέλος του ίδιου μήνα, μόνο ως…δούλεμα της νοημοσύνης των κυνηγών μπορεί να χαρακτηριστεί. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι από την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου δεν υπάρχει ούτε φτερό από τρυγόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Σε ότι αφορά την πέρδικα είναι πάντα αξιοσημείωτο ότι η νησιωτική κυνηγιέται 15 μέρες περισσότερο ενώ τραγική μπορεί να χαρακτηριστεί για μια ακόμα φορά η διαφοροποίηση της ημερομηνίας έναρξης του κυνηγίου ορεινής πέρδικας και λαγού.

 Χωρίς εδαφικές απαγορεύσεις

Όσο για τους εδαφικούς περιορισμούς και τις προαναγγελθείσες απαγορεύσεις του Αμβρακικού και των ΖΕΠ του Φαλακρού, της Ζήρειας και του Γαλαξιδιού αποδείχτηκαν μια μεθοδευμένη προπαγάνδα τρομοκράτησης των κυνηγών ώστε από την μια πλευρά να δεχτούν πιο εύκολα τις νέες περικοπές (στις οποίες συμφώνησε η ηγεσία της ΚΣΕ !!!) και από την άλλη να συσπειρωθούν γύρω από τις κυνηγετικές οργανώσεις. Και ειδικότερα τις ανώτερες κυνηγετικές οργανώσεις των κυνηγών, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδία, που αντιμετωπίζουν την δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των 200.000 κυνηγών και των τοπικών Συλλόγων τοσο για την πολιτικοποίηση τους όσο και για την  επιβολή των αλλεπάλληλων οικονομικών εισφορών.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες η ΚΣΕ ζήτησε την αύξηση των εισφορών από τους κυνηγούς, προς όφελός της, κάτι που όμως απορρίφτηκε από την πλευρά του Υπουργού κ Τσιρώνη.

Με κόκκινα γράμματα είναι τονισμένες οι αλλαγές στις ημερομηνίες λήξεως των θηραμάτων στα οποία επεβλήθη χρονικός περιορισμός.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH ΑΠOΦΑΣΗ ΚΥΝΗΓIΟΥ 2015- 2016

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΙΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.* Αγριοκούνελο 20/8 – 14/9 15/9 -10/3 Όλες Χωρίς Περι/σμό
2.** Λαγός 15/9 -10/1 Τε-Σα-Κυ 1
3. Αγριόχοιρος 15/9-20/1 Τε-Σα-Κυ  5 ανά ομάδα
4. Αλεπού 15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
5. Πετροκούναβο 15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
ΠΟΥΛΙΑ ΔΕΝΔΡΟΒΙΑ- ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ
  1. Σιταρήθρα 20/8 – 14/9    15/9-10/2 Όλες 10
  2. Φάσα 20/8 – 14/9    15/9-20/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
  3. Αγριοπερίστερο 20/8 – 14/9   15/9-20/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
  4. Ορτύκι 20/8 – 14/9   15/9-20/2 Όλες 12
  5. Τρυγόνι 20/8 – 14/9   15/9-20/2 Όλες 12
  6. Τσίχλα 20/8 – 14/9    15/9-29/2 Όλες 25 (Συνολικά από όλα τα είδη)
  7. Δενδρότσιχλα 20/8 – 14/9   15/9-20/2 Όλες
  8. Κοκκινότσιχλα 20/8 – 14/9   15/9-29/2 Όλες
  9. Γερακότσιχλα 20/8 – 14/9   15/9-29/2 Όλες
10. Κότσυφας 20/8 – 14/9   15/9-20/2 Όλες
11. Καρακάξα 20/8 – 14/9   15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
12. Κάργια 20/8 – 14/9   15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
13. Κουρούνα 20/8 – 14/9   15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
14. Ψαρόνι 20/8 – 14/9    15/9-29/2 Όλες Χωρίς Περι/σμό
15. Μπεκάτσα   15/9-29/2 Όλες 10
16. Φασιανός 15/9-30/12 Τε-Σα-Κυ   1
17.*** Πετροπέρδικα 1/10-15/12 Τε-Σα-Κυ   2
18.**** Νησιώτικη Πέρδικα 1/10-15/12 Τε-Σα-Κυ   4
ΠΟΥΛΙΑ
Υδρόβια,
& παρυδάτια
  1. Σφυριχτάρι 15/9-10/2 Όλες 12 (Συνολικά από όλα τα είδη)
  2. Κιρκίρι 15/9-31/1 Όλες
  3. Πρασινοκέφαλη 15/9-31/1 Όλες
  4. Σουβλόπαπια 15/9-10/2 Όλες
  5. Σαρσέλα  15/9-31/1 15/9-31/1
  6. Χουλιαρόπαπια 15/9-31/1 Όλες
  7. Κυνηγόπαπια 15/9-31/1 Όλες
  8. Τσικνόπαπια 15/9-31/1 Όλες
  9. Φαλαρίδα 15/9-10/2 Όλες
  1. Χήνα
 Ασπρομέτωπη
15/9-10/2 Όλες
11. Νερόκοτα 15/9-31/1 Όλες 10
12. Μπεκατσίνι 15/9-31/1 Όλες 10
13. Καλημάνα 15/9-31/1 Όλες 10